مسابقه تنیس روی میز در نیروگاه برق بعثت

برگزاری مسابقه تنیس روی میز به مناسبت هفته بسیج با میزبانی شرکت مدیریت تولید برق بعثت

 

در شرکت مدیریت تولید برق بعثت مسابقه تنیس روی میز در سطح پایگاه های بسیج تحت پوشش شرکت مدیریت تولید نیروی برق حرارتی به انجام رسید که در سرانجام برندگان این مسابقه از طرف رئیس بسیج پایگاه بسیج شهید سلیمیان نیروگاه بعثت تقدیر گردید.

 

تاریخ درج خبر: 
يكشنبه, 7. آذر 1400