مانور تمرینی و آموزشی کار با کپسولهای آتش نشانی

مانور تمرینی و آموزشی کار با کپسولهای آتش نشانی به مناسبت هفته پدافند غیر عامل در نیروگاه برق بعثت

به مناسبت هفته پدافند غیر عامل مانور تمرینی و آموزشی کار با کپسولهای آتش نشانی ( گاز کربنیک CO2 و پودر گاز) انجام شد. مدیر واحد HSE جناب مهندس حسین قهرمانی در این خصوص گفت: هدف از این آموزش و تمرین آشنایی همکاران و تسلط یافتن هرچه ببیشتر آنها با کپسولهای آتش نشانی میباشد که هر ساله به همین مناسبت در محل نیروگاه انجام می پذیرد.

تاریخ درج خبر: 
چهارشنبه, 19. آبان 1400