عزیمت همکاران نیروگاه برق بعثت به نور الشهدا

همکاران گرامی نیروگاه برق بعثت به مناسبت هفته دفاع مقدس به نورالشهدا عزیمت کردند.

به مناسبت هفته دفاع مقدس جمعی از همکاران بسیجی و شورای فرهنگی نیروگاه با کوه پیمایی به سمت تپه نور الشهدا، زیارت قبول شهدا و قرائت دعای عهد و یاد خاطره سال های پر افتخار دفاع مقدس را گرامی داشتند.

روابط عمومی و شورای فرهنگی شرکت مدیریت تولید برق بعثت

 

تاریخ درج خبر: 
پنجشنبه, 8. مهر 1400