کسب رتبه برتر روابط عمومی نیروگاه برق بعثت

کسب رتبه برتر در سومین جشنواره روابط عمومی های صنعت برق حرارتی

موفقیت ارزشمند کارکنان روابط عمومی نیروگاه برق بعثت در کسب رتبه برتر در بخش فیلم - زیر شاخه تیزر در سومین جشنواره روابط عمومی های صنعت برق حرارتی 

تاریخ درج خبر: 
يكشنبه, 28. شهريور 1400
Online Analyzer

Analyzer Parameter Of BESAT POWER PLANT

Go to -> Home page of Besat Power Plant

This is online Analyzer parameters of Besat Power Plant that sense from stack of steam units.