آغاز مرحله اول واکسیناسیون کارکنان شرکت مدیریت تولید برق بعثت

همزمان با اوج گیری پیک پنجم بیماری کرونا و بر اساس هماهنگیهای انجام شده دوز اول واکسیناسیون کارکنان نیروگاه انجام شد.

همزمان با اوج گیری پیک پنجم بیماری کرونا و بر اساس هماهنگیهای انجام شده با معاونت بهداشت وجهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران و اخذ مجوز صورت گرفته با همکاری واحد سلامت درمان منابع انسانی نیروگاه در حوزه پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا واکسیناسیون کارکنان نیروگاه انجام گردید.

شایان به ذکر است در این مرحله تزریق واکسن سینو فارم دوز اول انجام شده و هماهنگیهای لازم برای تزریق دوز دوم در زمان مقرر انجام خواهد شد.

تاریخ درج خبر: 
سه شنبه, 2. شهريور 1400