بازدید از نیروگاه برق بعثت

بازدید جناب آقای مهندس نصرالهی و هیئت همراه و همچنین مدیران وکارشناسان محترم سازمان محیط زیست کشور و نیز کارشناس محترم شرکت مشاور قدس نیرو از نیروگاه برق بعثت

در راستای تکمیل گزارشات زیست محیطی طرح های نیروگاهی سیکل ترکیبی تهران جناب آقای مهندس علیرضا نصر الهی مجری طرح های نیروگاهی سیکل ترکیبی و هیئت همراه و همچنین مدیران و کارشناسان محترم سازمان محیط زیست کشور و نیز کارشناس محترم شرکت مشاور قدس نیرو از پست ۶۳ کیلو ولت، واحد CO2 و همچنین از برجهای خنک کن نیروگاه بازدید کردند.

تاریخ درج خبر: 
چهارشنبه, 2. تير 1400