بازدید از نیروگاه برق بعثت

بازدید جناب آقای مهندس نصرالهی و هیئت همراه و همچنین مدیران وکارشناسان محترم سازمان محیط زیست کشور و نیز کارشناس محترم شرکت مشاور قدس نیرو از نیروگاه برق بعثت

در راستای تکمیل گزارشات زیست محیطی طرح های نیروگاهی سیکل ترکیبی تهران جناب آقای مهندس علیرضا نصر الهی مجری طرح های نیروگاهی سیکل ترکیبی و هیئت همراه و همچنین مدیران و کارشناسان محترم سازمان محیط زیست کشور و نیز کارشناس محترم شرکت مشاور قدس نیرو از پست ۶۳ کیلو ولت، واحد CO2 و همچنین از برجهای خنک کن نیروگاه بازدید کردند.

تاریخ درج خبر: 
چهارشنبه, 2. تير 1400
Online Analyzer

Analyzer Parameter Of BESAT POWER PLANT

Go to -> Home page of Besat Power Plant

This is online Analyzer parameters of Besat Power Plant that sense from stack of steam units.