نخستین روتور توربین بخار ساخت داخل

نخستین روتور توربین بخار ساخت ایران با همت، تلاش و دانش متخصصان ایرانی نهضت ساخت داخل در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زداییها

نخستین روتور توربین بخار ساخت ایران ( تعمیرات نیروگاهی ) که متعلق به نیروگاه برق بعثت میباشد در این نیروگاه به چرخه تولید در خواهد آمد .

دور اسمی این توربین سه هزار دور در دقیقه تعداد مراحل پره 19 ردیف، تعداد پره 2 هزار و 539 عدد، فشار اسمی بخار ورودی 86.18 بار و دمای اسمی بخار ورودی 510 درجه سانتیگراد میباشد.

تاریخ درج خبر: 
دوشنبه, 13. ارديبهشت 1400