مصاحبه مهندس شیخ مدیر عامل نیروگاه برق بعثت در خصوص مصرف سوخت مازوت وآلایندگی هوا

وی در این خصوص خاطر نشان کرد که مصرف سوخت اصلی این نیروگاه گاز است واز سال 1392 هیچ سوخت مایعی استفاده نشده است

مهندس مسعود شیخ خاطر نشان کرد که مصرف سوخت اصلی این نیروگاه گاز است و گاز هم در پارامترهای مطرح آلودگی هوا هیچ آلایندگی ندارد و سازمان محیط زیست توسط سنسورهایی که در دودکشهای نیروگاه نصب شده رصد میکند و آلایندگی هوا کاملا تحت کنترل است و هر سه ماه یک بار توسط شرکتهای معتمد محیط زیست تست های لازم در خصوص این نیروگاه انجام میشود تا صحت آن تایید شود.

وی افزود از سال 1392 یک قطره سوخت مایع در این نیروگاه مصرف نشده است ،زمانی که در نیروگاه سوخت مایع مصرف میشود علاوه بر آلودگی هوا هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ راندمان دچار مشکل میشویم و چندین سال است که تجهیزاتی که با سوخت مایع کار میکنند پلمپ و از مدار خارج شده است.

تاریخ درج خبر: 
دوشنبه, 13. ارديبهشت 1400
Online Analyzer

Analyzer Parameter Of BESAT POWER PLANT

Go to -> Home page of Besat Power Plant

This is online Analyzer parameters of Besat Power Plant that sense from stack of steam units.