جلسه معارفه سرپرست منابع انساني با انتصاب آقاي علي عليزاده گماري در تاريخ 1396/3/9 برگزار گرديد

طي صدور حكمي از سوي مديرعامل محترم شركت جناب آقاي مهندس سيدعليرضا موسوي، آقاي علي عليزاده گماري به عنوان سرپرست منابع انساني منصوب گرديدند.

طي صدور حكمي از سوي مديرعامل محترم شركت جناب آقاي مهندس سيدعليرضا موسوي، آقاي علي عليزاده گماري به عنوان سرپرست منابع انساني منصوب گرديدند.

تاریخ درج خبر: 
چهارشنبه, 17. خرداد 1396
Online Analyzer

Analyzer Parameter Of BESAT POWER PLANT

Go to -> Home page of Besat Power Plant

This is online Analyzer parameters of Besat Power Plant that sense from stack of steam units.