بازدید معاون وزیر نیرودر امور برق و انرژی از غرفه بسیج مهندسین برق حرارتی

در پی نوزدهمین نمایشگاه بین المللی بازدید معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی از غرفه بسیج مهندسین برق حرارتی انجام شد

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی جناب آقای مهندس حائری از غرفه بسیج مهندسین برق حرارتی بازدید فرمودند و در جریان توانمندی های مهندسین نیروگاه برق بعثت در زمینه های مختلف از جمله ساخت داخل کردن قطعات مهم نیروگاهی قرار گرفتند ایشان یادداشتی را بعنوان یاد بود در دفتر غرفه مرقوم فرموند "بسمه تعالی انتقال تکنولوژی همیشه موجب دستیابی به دانش ساخت می گردد و کارهای ابتکاری و خلاقانه موجب دستیابی به دانش فنی میگردد یعنی کاری که همکاران بسیج مهندسی انجام میدهند . ممنون و سپاس از این عزیزان و آرزوی توفیق روز افزونشان از خداوند بزرگ و متعال در گسترش کارهای ابتکاری و خلاقانه شان حائری ۹۸/۸/۱۱ 

تاریخ درج خبر: 
شنبه, 11. آبان 1398
Online Analyzer

Analyzer Parameter Of BESAT POWER PLANT

Go to -> Home page of Besat Power Plant

This is online Analyzer parameters of Besat Power Plant that sense from stack of steam units.