طرح تفکیک زباله از مبدا در نیروگاه برق بعثت

طرح تفکیک زباله از مبدا در نیروگاه برق بعثت از ابتدای سال ۱۳۹۸ در حال اجراست.

توزیع سطل های تفکیک کاغذ از سوی واحد محیط زیست  HSE و با همکاری واحد خدمات از اواسط امسال در شرکت مدیریت تولید برق بعثت در حال انجام است و در همین راستا همکاری مناسبی با واحد محیط زیست وپسماند شهرداری منطقه ۱۶ صورت میگردید.
 در این خصوص کلاس آموزشی از سوی واحد محیط زیست و پسماند شهرداری برگزار گردید که در انتهای کلاس آموزشی فوق با طرح سوالاتی در خصوص بازیافت به پاسخ دهندگان و۱۲ نفر از همکاران خدماتی که به طور مستقیم در بازیافت زباله از مبدا همکاری داشتند به منظور تشویق و انگیزش هدایای نقدی اهداء گردید.

 

انتهای پیام/

تاریخ درج خبر: 
دوشنبه, 4. شهريور 1398