رفع اشکالات سیستم کلرزنی نیروگاه بعثت

متخصصین و کارشناسان این نیروگاه با استفاده ازتجهیزات ساخت داخل موفق به رفع اشکالات سیستم کلرزنی شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق بعثت _ متخصصین و کارشناسان این نیروگاه با استفاده ازتجهیزات ساخت داخل موفق به رفع اشکالات سیستم کلرزنی شدند. کلرزنی برج های خنک کن نیروگاه بعثت پس از تعمیرات اساسی در سرویس قرار داده شد، که سبب بهبود کنترل شیمیایی برج های خنک کن خواهد شد.
همچنین پس از رفع اشکالات و راه اندازی کلرزنی از خوردگی های میکروبی تا حد زیادی جلوگیری به عمل خواهد آمد.

انتهای پیام/

تاریخ درج خبر: 
دوشنبه, 31. تير 1398
Online Analyzer

Analyzer Parameter Of BESAT POWER PLANT

Go to -> Home page of Besat Power Plant

This is online Analyzer parameters of Besat Power Plant that sense from stack of steam units.