اعزام سومين تيم جهادي به مناطق سيل زده كشور

طي فراخوان به عمل آمده و ثبت نام از متقاضيان حضور در مناطق سيل زده شهر پلدختر، سومين تيم جهادي جهت كمك رساني به هموطنان، روز پنجشنبه مورخ 98/2/5 به منطقه مذكور اعزام گرديدند.

تاریخ درج خبر: 
چهارشنبه, 11. ارديبهشت 1398