بازديد دانشجويان دانشگاه افسري امام علي(ع) از نيروگاه بعثت

  به منظور افزايش سطح آگاهي دانشجويان دانشگاه افسري امام علي(ع) با قسمت ها و حوزه هاي مرتبط همچنين تلفيق آموخته هاي علمي و عملي دانشجويان و آشنايي با فرآيند توليد و تجهيزات نيروگاه بعثت، بازديد مذكور در روز سه شنبه مورخ 98/2/3 برگزار گرديد.

تاریخ درج خبر: 
دوشنبه, 9. ارديبهشت 1398
Online Analyzer

Analyzer Parameter Of BESAT POWER PLANT

Go to -> Home page of Besat Power Plant

This is online Analyzer parameters of Besat Power Plant that sense from stack of steam units.