نصب تجهيزات UPS

در راستاي ارتقاء سطح پايداري تجهيزات الكتريك و كنترل، نصب تجهيزات UPS بعمل آمد.

تاریخ درج خبر: 
چهارشنبه, 8. اسفند 1397
Online Analyzer

Analyzer Parameter Of BESAT POWER PLANT

Go to -> Home page of Besat Power Plant

This is online Analyzer parameters of Besat Power Plant that sense from stack of steam units.