طرح بهسازي و آسفالت محوطه شركت

در راستاي عملیات اجرایی و در ادامه طرح هاي بهسازي و اجرای زیرساخت‌ها، اين شركت آسفالت محوطه به متراژ 2728 متر را در دستور کار قرار داده و به بهره‌برداری رساند. گفتنی است آسفالت محوطه مربوط به خيابان سلامت (ضلع غربي زمين چمن شركت) همچنين مقابل ساختمان ديزل و خيابان پيراموني ضلع شمال و جنوب غربي پشت پاسگاه و پشت گلخانه تازه تأسيس انجام شد تا مسیر دسترسی مناسبی به بخش های جدید مهیا شود.

تاریخ درج خبر: 
يكشنبه, 5. اسفند 1397