برگزاري دوره هاي آموزشي امنيت IT و جنگ نرم

در راستاي تقويم آموزشي و افزايش اطلاعات پرسنل شركت با توطئه هاي دشمنان قسم خورده كشور، دوره هاي آشنايي با امنيت IT و جنگ نرم با دعوت از اساتيد اين حوزه و حضور پرسنل به ترتيب در تاريخ هاي 97/10/16 و 97/11/7 در سالن جلسات برگزار گرديد.

تاریخ درج خبر: 
دوشنبه, 8. بهمن 1397