برگزاري كلاس آموزشي آشنايي با روش و شگردهاي جاسوسي سرويس هاي اطلاعاتي

دوره آموزشي روش و شگردهاي جاسوسي سرويس هاي اطلاعاتي در روز دوشنبه مورخ 97/9/26 برگزار گرديد.

تاریخ درج خبر: 
سه شنبه, 4. دى 1397