برگزاري كارگاه آموزشي كار با كپسول هاي آتش نشاني

كارگاه آموزشي كار با كپسول هاي آتش نشاني جهت بالا بردن ضريب آمادگي در شرايط اضطرار در روز دوشنبه 97/8/14 با حضور مديرعامل و جمعي از پرسنل شركت در محوطه نيروگاه برگزار شد.

تاریخ درج خبر: 
شنبه, 19. آبان 1397