تودیع و معارفه معاونت های تولید و مهندسی

بنا به تصمیمات متخذه اعضای هیأت مدیره شرکت و طی احکام صادره جداگانه از سوی ریاست هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت جناب آقای مهندس سیدعلیرضا موسوی، آقایان مهندس مسعود شیخ به عنوان معاون تولید، مهندس سیدمجتبی میرعابدینی با حفظ سمت مدیر برنامه ریزی به عنوان سرپرست معاونت مهندسی و برنامه‌ریزی، مهندس صمد صمدی فام به عنوان مشاور فنی مدیرعامل و مهندس سهیل میرفخرایی به عنوان امور مهندسی منصوب و احکام روز چهارشنبه 97/8/9 به ایشان ابلاغ گردید.

تاریخ درج خبر: 
پنجشنبه, 10. آبان 1397