بازديد مهندس مهرداد از نيروگاه بعثت

مهندس مهرداد مدير كل دفتر پشتيباني فني و نظارت بر توليد شركت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي ضمن بازديد از نيروگاه بعثت در جريان روند تعميرات نيمه اساسي و دوره اي واحد هاي 1 و 2 قرار گرفتند.

در اين بازديد كه در روز دوشنبه 97/6/26 و با حضور مديرعامل ، معاونت ها و تعدادي از كارشناسان شركت صورت گرفت، ابتدا مهندس سيدعليرضا موسوي مدير عامل شركت مديريت توليد برق بعثت ضمن تشكر از حضور مهندس مهرداد و هيأت همراه در نيروگاه بعثت گزارشي از نحوه و روند تعميرات نيمه اساسي و دوره اي واحد هاي 1 و 2 نيروگاه را ارائه نمودند و در ادامه عنوان كردند كه تعميرات نيمه اساسي واحد يك نيروگاه بعثت از مورخ 97/6/13 شروع گرديد و تعميرات دوره اي واحد 2 نيز از مورخ 97/6/23 آغاز شده است كه در اين تعميرات ، توربين، بويلر، ژانگستروم، مبدل ها و برج هاي خنك كن ، تجهيزات ابزار دقيق و الكتريك مورد بازديد و تعمير قرار خواهند گرفت ، ضمن اينكه در واحد شماره يك روتور تعمير شده كه براي اولين بار براساس نتايج تحقيقاتي و مطالعات داخلي تحت نظر مشاور در بخش هاي جوشكاري مورد تست قرار گرفته، جايگزين روتور قبلي خواهد شد. در پايان جلسه مهندس مهرداد ضمن بازديد از روند تعميرات نيمه اساسي و دوره اي واحد هاي 1 و 2، در فضايي صميمي، از توانمندی ها و توانایی انجام كارهای تخصصی كاركنان نیروگاه بعثت ابراز خرسندی و تقدير نمودند.

تاریخ درج خبر: 
شنبه, 31. شهريور 1397